Κέντρο Μελέτης

Η ιδέα για ένα κέντρο μελέτης προέρχεται από τις σημερινές ανάγκες που όμως δυστυχώς δεν καλυπτονται από το σύγχρονο σχολείο. Προτείνουμε λοιπόν ένα εναλλακτικό τρόπο μελέτης των μαθημάτων για παιδιά του δημοτικού σχολείου ώστε να μάθουν όλοι οι μαθητές μας πως να μελετούν και να μην χρειάζονται την στήριξη του γονιού για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Β/θμιας εκπαίδευσης. Δείχνουμε στον μαθητή τον τρόπο να μελετά μόνος του και να μην "εξαρτάται" από το γονιό. Όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται αυτό οι δυνατότητες των παιδιών είναι απεριόριστες και η προσπάθειά μας σε αυτή τη κατεύθυνση συντονισμένη:

  • Η καθημερινή μελέτη γίνεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο άνετο και ζεστό χώρο χωρίς να αποσπάται η προσοχή το παιδιού.
  • Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός φροντίζει να λύνει τυχόν απορίες του μαθητή διασφαλίζοντας τη σωστή προετοιμασία του για την επόμενη μέρα.
  • Πέραν της καθημερινής μελέτης για το σπίτι φροντίζουμε το παιδί να απασχοληθεί δημιουργικά εξελίσσοντας τις νοητικές του ικανότητες.