Διαγνωστικά Test

Για να επιτύχουμε σωστή αποκατάσταση πρέπει πρωτίστως να έχει διενεργηθεί έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση. Στο κέντρο μας, οι θεραπευτές είναι εξειδικευμένοι στη χορήγηση κατάλληλων διαγνωστικών test  με σκοπό την έγκυρη διάγνωση και άμεση θεραπεία  διαταραχών του λόγου, γραπτού και προφορικού